مقالات همایش ها | پایان نامه ها | پژوهش-ترجمه | آزمون ها
جستجو:
 

مقایسه تاثیر پردنیزولون خوراکی با تزریقی بر عوارض بعد ازجراحی ِ مولرِسوم نهفته
نگار میرکتولی | Negar Mirkatouli
مقایسه شاخص های شیوع پوسیدگی و وضعیت بهداشت دهـــان (DMFT & OHI-S) در دو گــروه کودکان 14-6 سالـــه سالم و معلول ذهنی شهرستان مرودشت و حومه
محل نشر یا ارائه:  مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Level:  Undergraduate
بررسی آزمایشگاهی میکرولیکیج فیشورسیلانت های انجام شده با سیستم های اسید اچ، سلف اچ یک مرحله ای و دو مرحله ای در دندان ها
Level:  Undergraduate
Evaluation of the effect of Emdogain and Simvastatin on periodental ligament stem cells differentiation to osteoblasts, in vitro
Level:  Undergraduate
مقایسه استخوان تولید شده توسط تکنیک مهندسی بافت از سلولهای بنیادی بافت چربی با استخوان اتوژن در ترمیم شکاف آلوئول فک بالای سگ
Level:  Undergraduate
بررسی میزان DMFT در کودکان 12 ساله شهر لاهیجان در گیلان
Level:  Undergraduate
تاثیر ترکیب ماده باندینگ بر استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبر
Level:  Undergraduate
بررسی تغییرات عرضی قوس دندانی بالا و پایین بدنبال درمان ارتدنسی به روش کشیدن دندان با دستگاه‌های استاندارد اج وایز
Level:  Undergraduate
بررسی اثر روش های مختلف جدا سازی (Debonding) بر ابعاد براکت های ارتدنسی
Level:  Postgraduate
مقایسه ثبات نسبت M/F در چهار Segmented cuspid retraction springs با استفاده از روش آنالیز اجزای محدود (FEM)
Level:  Postgraduate
معرفی یک روش جدید برای درمان دندان های نهفته کانین
Level:  Postgraduate
بررسي روابط اسكلت فكي درافراد بالغ بدون مال اكلوژن
Level:  Postgraduate
تعیین سفالیک ایندکس و فیشیال ایندکس و رابطه آنها با فرم قوس فکی در مدارس راهنمایی مشهد
Level:  Postgraduate
مطالعه سفالومتریک ارتباط Natural Head Position و خطوط رفرنس داخل جمجمه ای
Level:  Postgraduate
بررسی اثرات دندانی و اسکلتی دستگاه مایوفانکشنال تانگ گارد ( Tongue Appliance ) در درمان Deficiency Maxillary کودکان
Level:  Postgraduate
بررسی ارتباط ارتفاع 3/1 تحتانی صورت بامرفولوژی ماندیبول
Level:  Postgraduate
ارزیابی میزان بزرگ نمایی ارتوپنتو موگراف
Level:  Postgraduate
مطالعه سفالومتریک تغییرات شیب کندیل مندیبل در مال اکلوژن های اسکلتال
Level:  Postgraduate
بررسی مولرهای سوم درافراد با اکلوژن نرمال
Level:  Postgraduate
بررسی آزمایشگاهی میزان استحکام برشی پیوند براکت های ارتودنسی متصل شده به مینا درزمان های متفاوت
Level:  Postgraduate