مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

دکتر شکفته راد - دندان پزشک متخصص

در دندان پزشکی ایران معمول شده که بسیاری از همکاران، بدون اهمیت به نوع و هدف گردهمایی ها، برای برنامه های صنفی یا علمی، اغلب دو نام را به کار می برند: «کنگره» و «آموزش مداوم». برای اجتماعات بزرگ نام کنگره و برای برنامه های آموزشی کوچکتر نام کارگاه یا به ندرت سمینار رایج است. مراکز رسمی نیز اغلب از عنوان «همایش» استفاده می کنند. در گفتگو با چند همکار، نگارنده دریافت که بسیاری از دوستان با نام های متداول برای انواع تجمعات، آشنایی کاملی ندارند. درجستجوی اینترنت نیز، اطلاعات فارسی موجود، اغلب ناقص و گاه نادرست به نظر رسید واگر مطالب کاملی وجود داشت نگارنده موفق به یافتن آن نشد. لذا به استناد چند مرجع معتبر موجود در دانشگاه دالهازی، در این بحث کوتاه مرور مختصری بر این عناوین داشته و پیگیری بیشتر به خود عزیزان واگذار می شود. به نظر می رسد برای همکاران دندان پزشک، همین میزان اطلاعات کافی باشد اما از مدیران همایش های صنفی و علمی دندان پزشکی انتظار می رود با تحقیق بیشتر، آشنایی خود را نسبت به تاریخچه و فلسفه انواع نام گذاری اجتماعات حرفه ای بالا برده و سبب ساز آشنایی بیشتر همکاران نیز باشند.

دو نکته مهم قابل ذکر است: (1) تعریف انواع اجتماعات در مراجع آکادمیک جهان نیز همسان نیست و در تعریف آنها تفاوت هایی وجود دارد، اما در مجموع زحمات و خلاقیتی که آنها به خرج داده اند موجب شده که دایره لغات و مفاهیم آن ها در مقابل واژه های اندکی که در فارسی درنظرگرفته شده بسیار متنوع تر و دقیق تر باشد که به نظر می رسد به دلیل ارتباطات و تعامل علمی و صنفی فراوانِ دندان پزشکی کشور با جهان پیشرفته، آشنایی با انواع این تعاریف برای متخصصین ایرانی ضروری باشد. (2) در این مبحث، به ناچارنام های خارجی (اغلب انگلیسی)  به کار رفته زیرا متأسفانه در گرفتاری های رایج سیاسی کشور، کمترین دغدغه برای معادل سازی به موقع و کاربردی واژه های فارسی دیده می شود و برای هریک از نام ها و تعاریفی که در اینجا ذکر شده معادل فارسی روشنی وجود ندارد. مواردی هم که نام هایی چون "هم اندیشی" یا "فراهم آیی" پیشنهاد شده، حتی از سوی مدیران نیز جدی گرفته نشده و در مراکز آموزشی کشور مورد اقبال و آموزش واقع نشده است. در این میان فرهنگستان چه نقشی دارد؟ روشن نیست اما به وفور، کلمات غیرفارسی در فرهنگ محاوره جامعه وارد شده و می شود که خروج آنها چیزی شبیه محال است. حال اگر با اصرار به فارسی سازی، حرفه ای ها را وادار کنیم که برای هرنوع اجتماعی، نام "همایش" یا "گردهمآیی" را به کار برند، عملاً خود را از امکان تفکیک انواع برنامه ها محروم کرده ایم.
میتینگ Meeting  همایش
هرنوع گردهمآیی دو نفر یا بیشتر مردم برای تبادل اطلاعات؛ با اهداف تجاری، اجتماعی، مذهبی یا علمی را میتینگ می گویند. این واژه در فارسی به معانی جلسه، نشست، انجمن، ملاقات و همایش به کار رفته است. معمولاً میتینگ های کوچک بین دو تا 15 نفر و میتینگ های بزرگ با بیش از 15 نفر تشکیل می شود و می تواند انواع مختلفی مانند کنفرانس، کنگره‌، سمینار، کارگاه، سمپوزیوم و کانونشن (کنوانسیون) داشته باشد.
کنگره Congress  
این لغت در انگلیسی دارای معانی مختلفی است که از جمله می توان به هیأت قانونگزاری امریکا و همچنین ارتباط زایای زن و مرد اشاره کرد. در تعریف آکادمیک، کنگره به گردهمایی های رسمی گفته می شود که افرادی متعلق به حرفه، فرهنگ، مذهب یا هرگروه خاص، برای بحث و تصمیم سازی گروهی پیرامون موضوعی ویژه وگاه انجام انتخابات جمع می شوند و دارای چند خصوصیت برجسته است:
الف) تعداد شرکت کننده زیاد (صدها یا هزاران نفر)،
ب) برنامه در فاصله زمانی خاص (اغلب یک، دو یا چند سالانه) تکرارشونده*،
پ) مدت برنامه اغلب به مدت چند روز،
ت) دارای نشست های کوچک تر در قالب کارگاه، پانل، کنفرانس وغیره است.
کنگره معمولاً بزرگ تر و رسمی تر از ورک شاپ، کنفرانس و سمپوزیوم است. در کنگره ها جز اعضای گروه اصلی تشکیل دهنده، معمولاً سازمان هایی نیز به عنوان "حمایت کننده" Sponsor حضور دارند.
*کنگره های بین المللی یا جهانی معمولاً با فواصل بیش از یک سال و کنگره های ملی با فواصل یک ساله برگزار می شوند.
ورک شاپ Workshop  کارگاه
کارگاه یا ورک شاپ به جلساتی گفته می شود که در آن تبادل اندیشه، بحث آزاد و ارائه روش های عملی برای کاربرد یک مهارت، جریان دارد. در کارگاه معمولاً تعدادی محدود مشارکت داشته و درباره موضوعی خاص عمیقاً بحث می کنند تا با روند خلاقیت و تولید مثلاً یک خط مشی یا راه حل ویژه آشنا شوند. در این نوع گردهمآیی، گروهی خاص حضور داشته، کمترین سخنرانی از سوی مدیر برنامه ارائه می شود و درعوض، شرکت کنندگان، در موضوع مشارکت جدی دارند. کارگاه بیش از انتقال دانش، محل انتقال تجربیات و رشد مهارت هاست.
کنفرانس  Conference  
کنفرانس شامل انواع گردهمآیی ها در زمینه های مختلف است اما معمولاً به همایش هایی گفته می شود که با برنامه کار و دستورجلسه رسمی برای بحث، مذاکره، مشاوره، همفکری ویا تبادل نظر و مبادله اطلاعات؛ جهت یافتن راه حل، رفع مشکل خاص، گرفتن رهنمود یا تصمیم سازی تشکیل می شود. شرکت کنندگان از افرادی با علایق یا تحصیلات و یا آموزش های مشابه، به جلسه دعوت شده و در صدد یافتن پاسخ برای پرسشی خاص، در زمینه مسائل سازمان، انجمن یا  هیأت و گروه خود هستند. کنفرانس دارای تعریف قطعی و محدودیت خاص نیست اما به طور معمول در مقایسه با کنگره، دارای ابعاد کوچک تر، زمان کوتاه تر و اهدافی محدودتر می باشد. معمولاً کنفرانس ها در یک "مرکز اجتماعات Convention Centre برگزار شده و می تواند شامل انواعی از روش های ارتباطی مثل "میزگرد"، "پانل"، "سخنرانی عمومی" و یا "بحث های پراکنده گروهی" در راستای یک موضوع واحد باشد. گاه شرکت کنندگان از راه دور، با استفاده از امکانات ارتباطی نوین با هم ارتباط برقرار می کنند که به آن "تله کنفرانس"، "ویدئوکنفرانس" یا "کنفرانس از راه دور" گفته می شود.
همچنین «کنفرانس» به برنامه های آموزشی که برای گروه کوچکی از دانشجویان سطوح پیشرفته برگزار می شود نیز اطلاق می گردد.
سمینار Seminar  
سمینار نوعی کنفرانس است که برای تبادل نظر گروهی کوچک تشکیل می شود؛ یک یا چند نفر از آنها سخنران و بقیه شنونده هستند. این نوع میتینگ می تواند شامل جلسات گروهی از دانشجویان سال بالا باشد که تحت هدایت یک استاد، در یک پژوهش یا مطالعه جدی حول موضوعی خاص شرکت می کنند و یا واحد درسی پیشرفته ای را می گذرانند. در این نوع گردهمایی، نتایج پیش بینی شده ای مورد انتظار است. در سمینار، بیش از تبادل نظرشرکت کننده ها، تجربه ی روش تدریس موردنظر است. این برنامه معمولاً به صورت خودمانی برگزار شده، روی بخش کوچکی از یک موضوع صحبت می شود و شنوندگان در هر بخش از آن می توانند سخن گوینده را قطع کرده و سؤال کنند. بهرحال انواع مختلف سمینار وجود دارد ولی اساساً نوعی بحث آزاد برای تقویت مهارت های اعضاست. این همایش معمولاً در محل سالن کنفرانس یا آمفی تئاتر برگزار می شود.
سمپوزیوم  Symposium   هم اندیشی
یک نوع کنفرانس که افرادی با تخصص بالا در یک زمینه ی خاص گرد هم آمده، درباره موضوعی کاملاً تخصصی بحث می کنند و در آن پیشنهادات و ایده های نو ارائه می شود. موضوع اختصاصی می تواند شامل تعیین یا تدوین برنامه ای خاص برای اجرا در آینده یا موافقت جمعی با آن باشد. هریک از شرکت کنندگان ضمن شنونده بودن، در مورد موضوع سخنرانی می کنند. سمپوزیوم مانند یک مجله تخصصی، دارای مطالبی با موضوع واحد است. در سمپوزیوم، افراد حرفه ای تلاش می کنند که با تبادل تجربه و بینش، با آخرین پیشرفت های حوزه خود در ارتباط باشند، لذا معمولاً روی یک جنبه از حرفه خود متمرکز می شوند.
در یونان باستان به جشن جمعی افراد روشنفکر که با نوشیدنی و موسیقی و بحث های عقلانی توأم بوده سیمپوزیوم می گفته اند. این واژه به شکل سیمپوزیون نیز به کار رفته استsymposion.
ممکن است یک اتاق کنفرانس برای سمپوزیوم کافی باشد.
سمپوزیوم شبیه سمینار است با این تفاوت که اغلب شنوندگان سخنران هم هستند.
همه سمینارها و سمپوزیوم ها کنفرانس هستند اما هر کنفرانسی سمینار یا سیمپوزیوم نیست.
فروم Forum   تالار گفتگو
در شهر روم باستان، فروم شامل یک محوطه اجتماعات برای داد و ستد و همچنین دادگاه وجود داشته است. فروم به گردهمایی عموم برای گفتگو، مناظره و بحث آزاد پیرامون موضوعات مورد علاقه ی مردم و همچنین به محل های خاصی که برای این منظور ساخته می شود خطاب می گردد. امروزه به رسانه هایی چون روزنامه، رادیو، تلویزیون یا وب سایت که نظرات و بحث های مردم را پخش می کنند نیز فروم می گویند. در مواردی نیز که بحث آزاد بین چند کارشناس جریان داشته و معمولاً امکان حضور عموم و شنیدن نظرات باشد، فروم می گویند که یکی از انواع آن دادگاه است. فروم، یک راه آموزش همگانی و رشد فرهنگ اجتماعی است.
کنوانسیون Convention  
کنوانسیون، کانونشن یا همایش ملی یا بین المللی، بزرگ ترین نوع گردهمآیی است که شامل شکل های مختلف بحث و همچنین نمایشگاه می شود. این نوع همایش معمولاً به عنوان آغاز یک برنامه ی مهم تلقی می شود. مثلاً یک کانونشن ملی می تواند برای تصویب قانون اساسی برگزار شود. معمولاً کنوانسیون به همآیش های سیاسی اطلاق می شود مثل جلسات بزرگ احزاب سیاسی، اتحادیه های تجاری، انتخابات ریاست جمهوری و امثال آن. توافقات بین المللی نیز کنوانسیون نامیده می شود.
جشنواره Festival  
جشنواره یا فستیوال به برنامه های شادمانی و سرور در مناسبت های مذهبی، فرهنگی و گاه برنامه های غیردینی گفته می شود. این نوع جشن اغلب با نمایشگاه و مسابقاتی همراه است و مناسبت آن تکرار می شود.
دیسکاشن Discussion بحث
یک مذاکره و بحث جدی گروهی را دیسکاشن گویند. درمواردی به سخنرانی رسمی نیز دیسکاشن اطلاق می شود. این نوع بحث معمولاً به صورت فعال و طولانی است و حول محور موضوعی خاص صورت می گیرد. هدف از دیسکاشن پیروزی یک طرف نیست بلکه پیشرفت در موضوع بحث و روشنگری مورد نظر است.
جلسه عمومی  Convocation
جلساتی که برای مشاوره، کمیسیون و یا جشن، خصوصاً با مشارکت گروهی از اعضای یک دانشگاه یا انجمن تشکیل می شود. گاه این نوع جلسات برای اعطای مدرک برگزار می شود.
هنوز عناوین بسیار دیگری وجود دارد که به دلیل عدم کاربرد عمومی، علاقمندان می توانند خود در مورد آنها تحقیق کنند.

در پایان باید به این نکته اذعان نمود که فارغ ازهمه انواع عنوان ها و تعاریف موجود برای گردهمآیی ها، دو علت اساسی برای اجتماعات حرفه ای در همه دنیا – به خصوص ایران – قابل تصور است:

1.    نیاز حرفه ای ها به تجدید دیدار دوستان، همکاران و هم کلاسان
این موضوع معمولاً بهترین عامل کسب انرژی شرکت کنندگان در برنامه های جمعی است.

2.    اجبار قوانین مصوب به لزوم کسب میزان مشخصی امتیاز بازآموزی
نگارنده خود بارها در کنگره های خارج از کشور شاهد وجود سیستم های مختلف بارکد خوان در ورودی سالن های کنگره برای ثبت ورود و خروج افراد و همچنین صف های طولانی شرکت کنندگان برای اخذ گواهی حضور در برنامه ها بوده است.


Tags: همایش
تعداد نمایش ها: 23280
مطالب مرتبط: 
گزیده ای از ضوابط اجرایی برنامه های آموزش مداوم
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشکی
فرهنگ، مدیریت و ارتباطات نوین در دندان پزشکی
سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم!
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
کیمیا کاظمی | Kazemi, 25/04/2012 02:45:28 pm
مـــــــــــــــــــرسی
خیــــــــــــــــــلی عالی بود
خیلی بکارم اومدش
8)

IP/ واقعی: 2.145.222.11 / cf-173-245-56-142.cloudflare.com
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...